Number of connected healthcare facilities:8

Institution Name City Address Description Action
Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov Prešov Jána Hollého 5898/14 www.fnsppresov.sk
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Košice Rastislavova 43 https://www.vou.sk
ORTOKAL s.r.o. Košice Rastislavova 45, 040 01
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Nám. L. Svobodu 1 www.fnspfdr.sk
Pro Diagnostic Group a.s. Bratislava Mlynské nivy 5
Univerzitná nemocnica Bratislava Bratislava Pažítková 4
Orthospine clinic a.s. Bratislava Junácka 6, 83104
MEDIC LABOR s.r.o. Bratislava Karadžičova 8/A